top of page
Duin 3-LowRes.jpg

Stabilisatie van geklasseerde en alleenstaande gevels

Het behoud van geklasseerde, historische en alleenstaande gevels vergt een unieke aanpak. Wij stabiliseren alleenstaande en geklasseerde gevels met een gevelschoring, met of zonder ballast. Deze gevelschoring met vakwerkstructuur verankeren we op een funderingsvoet. Deze constructie is te voorzien van een voetgangersdoorgang zodat het openbaar verkeer (voetgangers, fietsers, auto’s,…) verder zijn gang kan gaan zonder dat er omleidingen nodig zijn.

Het grote voordeel van gevelschoring?

Deze gevelstelling waarborgt gevelbehoud, terwijl de binnenzijde van het gebouw een volledige vrije ruimte wordt voor heropbouw.

Brasschaat - Salve_BW-LowRes.jpg
bottom of page